Fodbold : Baner er nu som pløre

14. september 2018 0 Af SportBornholm

Efter en særdeles tør sommer er der nu kommet masser af vand.

blevet udbredt efter Alexander den Stores erobringer, og som alle dannede romere alligevel talte.

Der var i oldtiden forholdsvis stor forskel på det lærde klassiske latin, som blev brugt i litteratur og offentlige taler, og som er det sprog, der undervistes i i traditionel latinundervisning, og det enklere folkelige vulgærlatin, som mest blev brugt i daglig tale, men som vi kan se spor af i komedierne og PetroniusSatyricon. Cicero gjaldt som det sproglige ideal, og hans samtidige forfatteren Marcus Terentius Varro fremholdt i sit værk De lingua latina, at det at tale latin godt, var at tale “romersk”. Man kendte romeren på, at han udtalte het og de afsluttende ser. Catullus gør i et digt nar af en udannet mand, Arrius, der prøver at virke dannet ved at udtale h, hvor det ikke skal være, som hvis man udtalte “ovenpå” som “hovenpå”. En gravstele fra Tarragona har indskriften Have Volusia (= Farvel, Volusia), hvor der skulle have stået Ave Volusia. Med udgangspunkt i de mange sprogfejl, han hørte, bekymrede Varro sig for det latinske